Przejdź do treści

polityka prywatności

Z niniejszego dokumentu dowiesz się, w jaki sposób i na jakich zasadach przetwarzane są Twoje dane osobowe, kiedy kontaktujesz się z Administratorem lub korzystasz z jednej

z oferowanych usług.

Dowiesz się, m.in.:

·      dlaczego Administrator może przetwarzać Twoje dane;

·      w jakim celu są przetwarzane;

·      czy masz obowiązek podać Administratorowi Twoje dane;

·      jak długo są przechowywane;

·      czy istnieją inni odbiorcy Twoich danych osobowych;

·      czy Twoje dane są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; i

·      czy Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym czy są profilowane.

Pierwsza część Polityki Prywatności zawiera podstawowe, ogólne informacje o przetwarzaniu danych, znajdujące zastosowanie niezależnie od celu przetwarzania danych.

Druga część zawiera informacje dla użytkowników serwisu będącego blogiem osobistym Justyny Gnutek – Chudy (dalej jako: „blog osobisty Justyny Gnutek-Chudy”), działającego pod adresem: https://justynagnutekchudy.pl.

Trzecia część zawiera informacje dla osoby, która korzysta z profili powiązanych z blogiem osobistym Justyny Gnutek- Chudy w social mediach.

Czwarta część zawiera informacje dla osoby, która komunikuje się z Administratorem bezpośrednio wysyłając e-maila lub dzwoniąc na podany na blogu osobistym Justyny Gnutek-Chudy numer telefonu.

Część I. Informacje ogólne

Administratorem Twoich danych osobowych jest Amelia Chudy prowadząca działalność pod firmą Amelia Chudy, pl. św. Małgorzaty, nr 8, lok. 2a, 58-100 Świdnica, posiadającą nr NIP: 8842815735, REGON: 523575773.

We wszelkich sprawach dotyczących usług oferowanych na blogu osobistym Justyny Gnutek-Chudy, a także dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się kontaktować z Administratorem w następujący sposób:

E-mail: kontakt@justynagnutekchudy.pl

Telefon: +48 691 848 788

 

Skąd Administrator pozyskuje Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które zbierane są za pośrednictwem bloga osobistego Justyny Gnutek-Chudy, pochodzą bezpośrednio od Ciebie. Dzieje się tak, gdy:

Przeglądasz bloga osobistego Justyny Gnutek-Chudy.

Komentujesz wpisy udostępnione na blogu osobistym Justyny Gnutek-Chudy.

Odwiedzasz powiązane z blogiem osobistym Justyny Gnutek-Chudy konta na portalach społecznościowych –Facebook, Instagram oraz LinkedIn i kontaktujesz się z Administratorem za pomocą tych portali.

Wysyłasz do Administratora pytania, prośbę o ofertę lub kontaktujesz się telefonicznie z Administratorem.

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Poniżej zaprezentowane zostały prawa związane z ochroną danych osobowych oraz faktem przetwarzania przez Administratora Twoich danych. Prawa, które przysługują Tobie w konkretnej sytuacji, zależą od tego, w jakim celu i na jakiej podstawie Administrator przetwarza dane osobowe.

 

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania informacji odnośnie przechowywanych przez Administratora danych osobowych na Twój temat. Składając wniosek w zakresie dostępu do swoich danych, otrzymasz informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.

Prawo do sprostowania

Masz prawo do niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat. Obowiązkiem Administratora jest dbanie o to, aby wzajemna komunikacja była oparta o dane prawdziwe, kompletne i aktualne.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zwrócić się do Administratora, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się bez podstawy prawnej lub jeżeli przedstawiłeś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Prawo do usunięcia

Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez Administratora, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.

Prawo do informacji

Jeżeli zgłosiłeś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, Administrator powiadomi wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych Administratorowi danych, które zostaną przesłane Tobie lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna. Niniejsze uprawnienie odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy Administrator przetwarza Twoje dane na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, to masz prawo do złożenia sprzeciwu w dowolnym czasie wobec dalszego przetwarzania. Administrator rozpatrzy Twój wniosek zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na legalność dotychczas przetwarzanych danych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2). Zanim skorzystasz z prawa do złożenia skargi, Administrator zachęca do zwrócenia się w pierwszej kolejności do niego, celem wyjaśnienia Twoich wszelkich wątpliwości.

Rozpatrzenie wniosku

Jeśli skierujesz do Administratora wniosek o realizację danego uprawnienia, to odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje Cię o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź na Twój wniosek będzie udzielana na adres e-mail, z którego prześlesz wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres przez Ciebie wskazany, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Linki do innych stron

Tam, gdzie Administrator podaje linki do stron internetowych innych niż blog osobisty Justyny Gnutek-Chudy podmiotów, niniejsza Polityka Prywatności nie znajduje zastosowania i nie opisuje, w jaki sposób ten podmiot przetwarza Twoje dane osobowe. Administrator zachęca do zapoznania się z właściwymi politykami prywatności tych podmiotów znajdującymi się na ich witrynach internetowych.

 

Odwiedzający blog osobisty Justyny Gnutek-Chudy

Pliki cookie

Jak niemal wszystkie serwisy internetowe, również na blogu osobistym Justyny Gnutek-Chudy są wykorzystywane pliki cookie.

Pliki cookie, które służą zapewnieniu funkcjonalności, bezpieczeństwa i dostępności serwisu są niezbędne dla poprawnego działania serwisu. Dzięki tym plikom Administrator wie, że zaakceptowałeś Politykę Prywatności. Te pliki Administrator wykorzystuje na podstawie jego uzasadnionego interesu prawnego.

Ponadto, jeżeli skomentujesz coś w witrynie, będzie można wybrać opcję zapisu nazwy, adresu e-mail i witryny internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Administrator korzysta również z plików cookie w celach analitycznych i marketingowych. Dzięki nim może mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w serwisie. Z narzędzi umożliwiających taką funkcjonalność Administrator korzysta na podstawie Twojej zgody.

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji, w razie uzasadnionej potrzeby. Poniżej możesz zapoznać się z dotychczasowymi zmianami.

Listopad 2023

Wprowadzono zmiany do Polityki Prywatności, celem jej uaktualnienia.

Część II. Przetwarzanie danych w ramach korzystania z bloga osobistego Justyny Gnutek-Chudy

Poniżej przedstawione zostały zasady przetwarzania danych osobowych (w tym adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii), które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz z bloga osobistego Justyny Gnutek-Chudy.

W jakim celu Administrator przetwarza Twoje dane?

Twoje dane osobowe są przetwarzane, aby świadczyć usługi drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Tobie treści gromadzonych w blogu osobistym Justyny Gnutek-Chudy, a także mogą być przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu umożliwienia dodawania komentarzy pod wpisami zamieszczonymi na blogu osobistym Justyny Gnutek-Chudy.

Na jakiej podstawie prawnej Administrator przetwarza Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

·        w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Tobie treści gromadzonych na blogu osobistym Justyny Gnutek-Chudy – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

·        Twoja zgoda wyrażona poprzez zamieszczenie na blogu osobistym Justyny Gnutek-Chudy komentarza pod wpisem (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

·        w celach analitycznych, statystycznych, marketingowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Jak długo przetwarzane są Twoje dane?

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności celów, w szczególności w celu realizacji zobowiązań umownych i ustawowych Administratora, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą zaufani podwykonawcy Administratora – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej oraz w przyszłości mogą to także być firmy, z których narzędzi statystycznych, analitycznych i marketingowych Administrator będzie korzystać.

Charakter podania danych

Twoje dane osobowe – w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje z momentem połączenia się przez Ciebie z blogiem osobistym Justyny Gnutek-Chudy są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

Możesz przeczytać więcej o tym, jak Administrator używa plików cookie w I części Polityki Prywatności dotyczącej plików cookies.

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

 

Część III. Przetwarzanie danych w ramach działań marketingowych bloga osobistego Justyny Gnutek-Chudy

Poniżej przedstawione zostały zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz i komunikujesz się z Administratorem za pomocą powiązanych z blogiem osobistym Justyny Gnutek-Chudy profili w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram oraz LinkedIn (nazywane „fanpage’ami”). Na wspomnianych fanpage’ach na bieżąco publikowane są i udostępniane treści, oferty i rekomendacje oferowanych usług przewidzianych w ramach bloga osobistego Justyny Gnutek-Chudy.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Twoje dane Administrator przetwarza wyłącznie w związku z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych, w tym w celu informowania Ciebie o aktywności na blogu osobistym Justyny Gnutek-Chudy oraz w celu promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług, a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.

Pamiętaj, że administratorzy serwisów społecznościowych rejestrują Twoją aktywność za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z fanpage’ami powiązanymi z blogiem osobistym Justyny Gnutek-Chudy i innymi witrynami serwisów Facebook, Instagram oraz LinkedIn. Administratorzy fanpage’y mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących Twoich (jako odwiedzającego fanpage’e) zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region). W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określone zostały przez administratorów tych serwisów.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

·        uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej

z marką;

·        Twoja zgoda na tworzenie danych na potrzeby statystyk strony

w serwisie Facebook, Instagram oraz LinkedIn (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przetwarzane są Twoje dane?

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności celów, w szczególności w celu realizacji zobowiązań umownych i ustawowych, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

Serwisy Facebook oraz Instagram przetwarzają Twoje dane podczas korzystania z fanpage’y powiązanych z blogiem osobistym Justyny Gnutek-Chudy dla celów własnych, nieobjętych niniejszą Polityką prywatności. Administrator nie ma wpływu na działania tych serwisów związanych ze wspomnianym przetwarzaniem danych. W tej kwestii Administrator odsyła do polityki prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych:

Zasady dotyczące danych na Facebooku.

Zasady dotyczące danych na Instagramie.

Zasady dotyczące danych na LinkedIn.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą zaufani podwykonawcy Administratora – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej; spółka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia administrująca serwisy społecznościowe Facebook i Instagram oraz spółka LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia administrująca serwis społecznościowy LinkedIn.

Charakter podania danych

Twoje dane osobowe – w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje,

z momentem połączenia się przez Ciebie z fanpage’ami powiązanymi z blogiem osobistym Justyny Gnutek-Chudy, są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

W ramach korzystania z fanpage’y powiązanych z blogiem osobistym Justyny Gnutek-Chudy zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część IV. Przetwarzanie danych za pośrednictwem kanałów komunikacji

Poniżej przedstawione zostały zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy wysyłasz e-maila z pytaniem lub z prośbą o ofertę lub informacje o usłudze lub kontaktujesz się telefonicznie z Administratorem.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Twoje dane osobowe są przetwarzane, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania oraz przedstawienia oferty bloga osobistego Justyny Gnutek-Chudy w wiadomości zwrotnej lub w trakcie udzielania odpowiedzi na Twoje pytania zadane podczas rozmowy telefonicznej.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

•          Twoja zgoda wyrażona poprzez wysłanie do nas konkretnego pytania lub zadzwonienie do nas na podany na blogu osobistym Justyny Gnutek-Chudy numer telefonu;

•          niezbędność czynności w zakresie przedstawienia oferty bloga osobistego Justyny Gnutek-Chudy.

Jak długo przetwarzane są Twoje dane?

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania Twojej zgody, a w zakresie czynności zmierzających do przedstawienia oferty bloga osobistego Justyny Gnutek-Chudy przez okres przedawnienia roszczeń.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą zaufani podwykonawcy Administratora – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej, a także w przypadku wyrażenia przez Ciebie zainteresowania ofertą bloga osobistego Justyny Gnutek-Chudy mogą być również podmioty, których działalność ma charakter pomocniczy względem działalności Administratora, w tym w szczególności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, oraz konsultingowe.

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Logo - sygnet
napisz do mnie